"I złożył‚ tam Jakub ślub, i powiedział‚: Jeżeli Bóg będzie ze mną… i będzie mnie strzegł, w drodze, w którą… się udaję i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał, dokładnie dziesięcinę."  - Pierwsza Księga Mojżeszowa 28.20-22

Jeśli chcesz wesprzeć parafię...czyli co katolik musi wiedzieć o pieniądzach?

 

Jeżeli chcesz przekazać pieniądze lub rzeczy materialne na rzecz swojej lub innej parafii wspierając działania prowadzone przez księży i inicjowane przez siostry, dając środki na utrzymanie parafii i opłaty związane z utrzymaniem kościoła (media) i dokładając się do wydatków ogólnodiecezjalnych możesz to zrobić na kilka sposobów:

 

1. możesz dać pieniądze "na ofiarkę" czyli przekazać je parafii wrzucając podczas niedzielnej mszy świętej na tacę

2. możesz wpłacić na konto parafii o numerze 50 2490 0005 0000 4530 4185 1287

3. możesz przekazać darowiznę

4. możesz podjąć się wpłacania dziesięciny

 

Co warto wiedzieć co się dzieje z moimi pieniędzmi?

Pieniądze z ofiary są przekazywane na kompleksowe utrzymanie parafii od kwiatów zdobiących ołtarz poprzez opłaty  związane

z utrzymaniem budynków i remonty budynków, a także zatrudnieniem osób sprzątających, osób zatrudnionych w kancelarii i pana organisty. Są także przekazywane przez każdą parafię na obowiązkowe wpłaty na rzecz archidiecezji czy składki związane z działaniami  podejmowanymi przez Konferencję Episkopatu Polski (np. wsparcie dla Kościoła na Wschodzie, ogólnopolskie akcje charytatywne itp.) - zwykle jest to kilka do kilkunastu tac w roku.

 

Czy mogę wiedzieć więcej?

Co roku jest robione podsumowanie i sprawozdanie za dany rok. Treść sprawozdania jest zwykle odczytywana na mszy świętej i zawiera szczegółowe dane o dochodach i wydatkach parafii. Sprawozdanie jest do wglądu w kancelarii parafialnej.

Jeśli wolę dokonać wpłaty na konto parafii?

Istnieje taka możliwość. Musisz znać pełną nazwę, adres i numer konta. Parafia rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej ul. Karola Dickensa 5, 00-107, Warszawa.

Czy wpłatę na konto parafii można sobie odpisać od podatku?

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 1.01.2004 r.) jasno określają jakie darowizny można odliczyć to te przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), przekazane organizacjom pozarządowym , (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz te przekazane na cele kultu religijnego (czyli  można ją przekazać między innymi kościelnym osobom prawnym (parafiom, zakonom), kościołom, diecezji, związkom religijnym czy innym podmiotom realizującym cele kultu religijnego, np. Telewizji Trwam czy Radiu Maryja. Najczęściej darowizna na cele kultu religijnego jest wpłacana przez podatników na np. zakup nowych przedmiotów liturgicznych, wystroju do kościoła, renowację ołtarza czy na samą budowę kościoła).

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu w przypadku osoby fizycznej i 10% w przypadku osoby prawnej.

Uwaga

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego podmiotu zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług darowizna powinna być udokumentowana dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny (np.: umowa darowizny) oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną, dokumenty trzeba przechowywać. 

Skorzystanie z ulgi w zeznaniu rocznym wskazuje się w załączniku PIT/0 w części D.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-darowizna-na-cele-kultu-religijnego-wszystko-co-warto-wiedziec

 

Co to jest dziesięcina?

"Pismo Święte wiele razy wyraźnie mówi o tym, że Bóg wie, jak ważna jest dla człowieka kwestia finansów. Stary Testament mówi wprost o oddawaniu Bogu dziesięciny. Sam Jezus w przypowieściach wiele razy odnosi się do bogactwa i ubóstwa, płacenia podatków czy uczciwego zarządzania dobrami. Dlaczego więc sądzimy, że Boga stan naszego konta nie interesuje?" (mówi Anna

w artykule pn."Powrót dziesięciny" - za  http://www.idziemy.pl/kosciol/powrot-dziesieciny/)

Pomysłów gdzie i komu i jak przekazywać swoją dziesięcinę jest wiele są tacy, którzy wspomagają kilka dzieł, tacy którzy płacą na misje i tacy, którzy wspierają ubogich jedno jest pewne warto i w tej kwestii zaufać Bogu. Warto pomagać i dawać innym, bo to nie tylko daje radość, ale czyni nas wrażliwszymi na potrzeby innych i otwiera nasze serce.