zr.jpg
zr2.jpg
zr4.jpg

WSPÓLNOTA  ŻYWEGO RÓŻAŃCA W NASZEJ PARAFII.

Czym jest Wspólnota Żywego Różańca?

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które otaczają swoją modlitewną opieką tych, którzy tej modlitwy szczególnie potrzebują. 

Zrzesza wszystkich ludzi dobrej woli: młodych i starszych, kobiety i mężczyzn, ...czeka na każdego, kto jest gotowy poświęcić ok. 5 minut dziennie na modlitwę (o dowolnej porze i w dowolnym miejscu).

 

Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot w Lionie w 1826 r. jest najbardziej popularną wspólnotą różańcową. Bardzo szybko rozpowszechnił się w całej Europie, w tym także w Polsce. Jest obecny prawie w każdej polskiej parafii. 

W naszej parafii istnieje kilkanaście Róż, które każdego dnia modlą się w intencji papieskiej, parafialnej, o pokój, za naszą Ojczyznę. Modlitwą wspierani są także pacjenci i ich rodziny oraz personel Szpitala Dziecięcego przy ul. Banacha. 

 

 

 

 

Jak działa Żywy Różaniec?

Żywy Różaniec składa się z Róż. W każdej Róży jest 20 osób (tyle ile jest tajemnic różańcowych).

Każda osoba odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę. Tym sposobem członkowie Róży odmawiają wspólnie cały różaniec. Wszyscy członkowie Róży, odmawiając tylko jeden dziesiątek, otrzymują takie owoce duchowe jakby sami odmówili cały różaniec. Zmiana tajemnic następuje raz w miesiącu. 

Każdy z członków Róży modli się o dowolnej porze i w dowolnym miejscu, tak by było to zgodne z jego rytmem dnia i codziennymi obowiązkami. 

 

Każda Róża ma swojego opiekuna, zwanego zelatorem, który m.in. czuwa nad zmianą tajemnic.

 

Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, ważna jest intencja oraz staranie by w kolejnym dniu nie zaniedbać modlitwy. 

Spotkania Wspólnoty

W ostatnią niedzielę miesiąca. o godz. 15.30 w górnym kościele Żywy Różaniec gromadzi się na Mszy świętej, która jest sprawowana we wszystkich intencjach, w których modli się Wspólnota oraz za wszystkich jej członków. 

Na Mszę świętą zapraszamy członków Wspólnoty wraz z rodzinami oraz każdego, komu bliska jest duchowość maryjna. Obecność na Mszy nie jest obowiązkowa. 

Każda Róża, średnio raz w miesiącu, prowadzi modlitwę różańcową przed Mszą świętą wieczorną o godz. 17.20 (od poniedziałku do soboty). Dzięki temu w naszym kościele każdego dnia odmawiany jest różaniec w intencjach Kościoła, parafii, Ojczyzny, świata. 

W tę modlitwę członkowie Wspólnoty włączają się na miarę swoich codziennych obowiązków. 


Kiedy mogę dołączyć do naszej parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca?

W każdym momencie - Wspólnota czeka na Ciebie!!! Nie musisz nawet mieszkać na terenie naszej parafii ważne, że pragniesz się modlić i ta modlitwę ofiarować innym (możesz wybrać czy chcesz modlić się w intencjach papieskich czy w intencji pokoju, Ojczyzny czy za małych pacjentów).

Do Wspólnoty zapraszamy także osoby starsze i chore, które nie wychodzą z domów. 

Jak to zrobić?

- możesz przyjść w niedzielę na wspólnotową Mszę świętą (ostatnia niedziela miesiąca, godz. 15.30 górny kościół)

- możesz spytać o nas w zakrystii

- możesz napisać maila:  zywyrozaniec.opatrznosc@gmail.com

Gdzie jeszcze szukać informacji o Żywym Różańcu

Wspólnota posiada swoją gablotkę, w której umieszczane są bieżące informacje. 

Informacje o spotkaniach i ważnych wydarzeniach pojawiają się w Verbum i na Facebooku parafii. 

 

Jak Żywy Różaniec jest obecny w naszej parafii?

Przede wszystkim jest parafialnym zapleczem modlitewnym. W każdym miesiącu Ksiądz Proboszcz poleca Wspólnocie do modlitwy intencję związaną z aktualnym życiem parafialnym. W tej intencji modlą się wszystkie Róże. 

 

Kierując się słowami Pauliny Jaricot,  Żywy Różaniec organizuje Dzień Modlitwy Różańcowej oraz różnego rodzaju akcje, których głównym celem jest „Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”. Możesz nas kojarzyć np. z akcji pt.: "Podziel się różańcem" czy konkursu fotograficznego "Różaniec w kadrze".

Członkowie Żywego Różańca w naszej parafii:

- modlą się każdego dnia swoim dziesiątkiem, w wyznaczonej dla Róży intencji 

Ponadto:

- prowadzą różaniec odmawiany przed Mszą świętą w dni powszednie o godz. 17:20

- spotykają się raz w miesiącu na Mszy świętej odprawianej w górnym kościele o 15:30 zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca - obecność na Mszy świętej nie jest obowiązkowa 

- starają się robić wszystko by tak jak powiedziała założycielka Paulina Jaricot: „Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Opiekun wspólnoty ks. Paweł.

Zdjęcia z Dni Modlitwy Różańcowej

zr1.jpg
zr7.jpg
zr5.jpg
rż.jpg