STOWARZYSZENIE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

Czym jest Stowarzyszenie Żywego Różańca?

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół oraz odpowiedzialności za świat otaczają swoją modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Czciciele Żywego Różańca modlą się także za tych, którzy są wskazani przez Papieża. Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot w Lionie w 1826 r. jest najbardziej popularną wspólnotą różańcową. Bardzo szybko rozpowszechnił się w całej Europie, w tym także w Polsce. Koła Żywego Różańca istnieją prawie w każdej polskiej parafii.

Jak działa Żywy Różaniec?

Żywy Różaniec tworzą dwudziestoosobowe grupy zwane Różami. Każda z 20. osób zobowiązuje się do odmawiania jednego dziesiątka Różańca czyli jednej tajemnicy połączonej z rozważaniem a więc razem rozważają cały różaniec. Wszyscy członkowie Róży, odmawiając tylko jeden dziesiątek różańca, dostępują takiej zasługi jakby odmówili codziennie cały różaniec. Zmiana tajemnic następuje co miesiąc. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Obowiązkami Członków Żywego Różańca są m.in.:

- zapisanie imienia i nazwiska w Parafialnej Księdze Żywego Różańca i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca,

- udział w co miesięcznym zebraniu połączonym ze zmianą tajemnic różańcowych,

- rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

Kiedy można dołączyć do naszej parafialnej wspólnoty Żywego Różańca?

Comiesięczne spotkania odbywają się zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 16:00 w dolnym kościele. W czasie spotkania duszpasterz głosi konferencję, podaje intencje modlitewne na bieżący miesiąc. Następnie modlimy się jedną częścią Różańca w podanych intencjach.

Dodatkowe zobowiązania członków Stowarzyszenia Żywego Różańca

W każdą pierwszą sobotę miesiąca Żywy Różaniec zamawia Mszę Świętą o godz. 8.00 w intencji wynagradzającej za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z prośbą Matki Bożej Fatimskiej. Po Mszy Świętej - w tej samej intencji - uczestniczymy w nabożeństwie pierwszo-sobotnim przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W tym czasie odmawiamy jedną część różańca i przez 15 minut rozważamy jedną lub więcej tajemnic różańcowych. Na zakończenie odmawiana jest litania loretańska i akt oddania się Matce Bożej Niepokalanej. Jest to ułatwienie dla osób, które chcą praktykować pierwsze soboty zgodnie z Orędziem Fatimskim.

Gdzie jeszcze szukać informacji o Stowarzyszeniu Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca posiadają swoją gablotkę, w której umieszczane są informacje okolicznościowe oraz bieżące o udziale Kół Żywego Różańca w prowadzeniu codziennej modlitwy różańcowej przed wieczorną Mszą Świętej.

Jak Koła Żywego Różańca są obecne w naszej parafii?

Od wielu lat Członkowie Żywego Różańca przygotowują jeden z ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała oraz organizują pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych w Polsce. Uczestniczą w Ogólnopolskim Dniu Modlitwy Różańcowej odbywającym się w październiku oraz podjęli inicjatywę Parafialnego Dnia Modlitwy Różańcowej w maju. Co kwartał drukowany jest biuletyn dla wszystkich członków Żywego Różańca o tytule „Posłaniec Różańcowy”.

Ponadto członkowie Żywego Różańca opiekuje się figurami wokół kościoła oraz na terenie parafii. Szczególną troską otaczana jest figurka Matki Bożej Fatimskiej nad stawikiem, gdzie od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca, gromadzą się parafianie, aby odmawiać różaniec fatimski.

Opiekun wspólnoty ks. Arkadiusz.