"Słowa się dzisiaj już znudziły.

Językiem, który dziś przemawia jest muzyka"

 

CHÓR PARAFIALNY 

lubiący muzykę i śpiew, parafianie i nie tylko spotykają się i doskonalą śpiew, również na głosy....by jeszcze piękniej przeżywać eucharystię...Śpiewamy na Chwałę Panu!

Uczymy się śpiewać solfeża. Mamy cotygodniowe próby chóru. Spotykamy się w środy od 18:00 do 19:00.

Śpiewamy na każdej Mszy Świętej o 10.30 i śpiewamy na uroczystościach kościelnych w naszje parafii.

 

Aktualnie przygotowujemy się do kolejnego koncertu Maryjnego.

 

Zapraszamy - dołącz do nas. Wszystkich, którzy śpiewają lub chcieliby śpiewać zapraszamy!

Wszystkich chętnych, którzy chcą się rozwijać i śpiewać na większą chwałę Bożą zapraszamy na próby chóru. Próby ( we wrześniu i październiku) odbywają się w środy, o godzinie 18:00 w dolnym Kościele. Opiekunem chóru jest pani Marzena P. 

Męskie głosy i alty mile słyszane!

 

 

 

 

Chór.png