PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Parafialny Zespół Caritas w oparciu o cnoty miłości i miłosierdzia stara się nieść pomoc wszystkim osobom potrzebującym z terenu parafii.

Podstawowa działalność Zespołu to działalność charytatywna związana z bezpośrednią opieką nad osobami starszymi, ubogimi rodzinami, w szczególności wielodzietnymi oraz osobami samotnymi i chorymi. Zespół wspiera starszych i chorych odwiedzając ich w domach, pomaga w załatwieniu świadczeń i usług pomocowych, pełni funkcje doradcze i informacyjne związane z dostępną pomocą systemową (w ramach OPS i MOPR). Najważniejszą działalnością Zespołu jest działalność charytatywna w ramach, której raz w miesiącu przekazywane są artykuły i produkty żywnościowe oraz rzeczowe (odzież i sprzęty). Parafialny Zespół Caritas wspiera najbardziej potrzebujących parafian także poprzez dopłaty do wakacyjnego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin oraz organizowanie i współfinansowanie wyjazdów dla seniorów. W ramach działań cyklicznych wolontariusze Caritas organizują Msze święte połączone z agapą oraz spotkania z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy dla osób starszych i samotnych.

Parafialny Zespół Caritas działa w ramach i strukturach Caritas Archidiecezji Warszawskiej w oparciu o wolontariat. Obecnie opiekę nad zespołem sprawuje jej przewodnicząca Irena.

Jeśli potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy czy wsparcia wolontariusze z Parafialnego Zespołu Caritas dyżurują w każdy czwartek w godzinach porannych (9:00-10:30) oraz popołudniowych (16:00-18:00) w dolnym kościele - wejście od strony przedszkola.

Jeśli chcesz pomagać i zostać wolontariuszem?

Jeśli chcesz włączyć się w działania zespołu jako wolontariusz przyjdź i porozmawiaj z przedstawicielami zespołu podczas ich dyżuru w czwartek (dane powyżej). Wolontariusze są zawsze potrzebni do odwiedzin w domach, do pełnienia dyżurów, przygotowywania paczek żywnościowych czy do przygotowania spotkań i agapy dla osób starszych i chorych. Pamiętając słowa Jana Pawła II, że "Wolontariat stanowi bowiem znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego — darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym”

Jeśli chcesz pomóc możesz przekazać do Zespołu rzeczy czy odzież.

Pamiętaj jednak o tym, że pomoc musi odbywać się z poszanowaniem osób, którym chcemy pomóc i być pełna szacunku oraz miłości - dlatego też przekazywane przez Ciebie rzeczy czy ubrania powinny być wyprane, wyprasowane i nie zniszczone tak by osoba nimi obdarowana mogła się z nich cieszyć. Bo warto "Być dobrym jak chleb" św Brat Albert