SIOSTRY FRANCISZKANKI OD MIŁOSCI I POKUTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Kolebką prowincji polskiej jest dom zakonny w Chojnicach (Dłuższa historia na dole strony). Na zaproszenie katolików chojnickich, przy aprobacie ks. Jana Nepomucena Marwicza Ordynariusza ówczesnej Diecezji Chełmińskiej (dzisiejsza diecezja pelplińska) Siostry Franciszkanki z Heythuysen w dn. 9 października 1867 r. osiedliły się w Chojnicach, by objąć pracę opiekuńczo-wychowawczą w zakładzie św. Boromeusza - tak nazwano klasztor wraz z innymi pomieszczeniami.

8 pierwszych sióstr zaczęło prowadzić przedszkole, szkołę elementarną i sierociniec. Na skutek ustawy majowej władz pruskich z 1875 r. siostry musiały opuścić Chojnice. Udały się do Ameryki Północnej, by tam założyć nowe wspólnoty. Po zakończeniu kulturkampfu na usilne starania kapłanów siostry wróciły do Chojnic. Oprócz pracy wśród dzieci i młodzieży podjęły opiekę nad chorymi w szpitalu chojnickim. W tym czasie zaczęły powstawać na Pomorzu nowe placówki. W 1933 r. utworzono komisariat polski z własnym nowicjatem

w Chojnicach.

 

 

W 1948 r. została ustanowiona prowincja polska z siedzibą w Orliku na Kaszubach, pod wezwaniem Maryi Wspomożenia Wiernych. Obecnie prowincja polska liczy 150 sióstr.

Siostry posługują w 17 wspólnotach w Polsce (w tym jedna wspólnota na Białorusi), w Domu Generalnym w Rzymie oraz na placówce misyjnej w Tanzanii i na Białorusi. Siostry pracują jako: pielęgniarki, lekarki, opiekunki, wychowawczynie, nauczycielki, katechetki, organistki, zakrystianki, posługują w szpitalach, domach opieki, hospicjach, domu dziecka, świetlicach parafialnych, domach pielgrzyma, przy parafiach w pracy charytatywnej i ewangelizacyjnej oraz na misjach.

Sercem polskiej Prowincji jest Orlik, gdzie siostry przeżywają swoje rekolekcje, śluby i jubileusze; a wszyscy odwiedzający witani są franciszkańskim zawołaniem: Pokój i Dobro.

Parafia Rzymskokatolicka  Opatrzności Bożej w Warszawie na Ochocie 
  • Facebook Social Icon

ul. Karola Dickensa 5

02-107 Warszawa

Numer konta 50 2490 0005 0000 4530 4185 1287