Na początku Adwentu chcielibyśmy zachęcić Was do wsparcia działalności misyjnej  Fidesco w formie jałmużny  postnej .

 

Fidesco jest pozarządową organizacją założoną w 1981 roku przez Katolicką Wspólnotę EMMANUEL we Francji, będącej częścią Kościoła Katolickiego i w tym Kościele uczestniczy w misji. Zajmujemy się rekrutacją i wysyłaniem woluntariuszy na misje do krajów rozwijających się, aby służyli potrzebującym swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Poza Francją Fidesco posiada jeszcze 6 biur regionalnych, od grudnia 2003 również w Polsce.

Fidesco Polska jest integralną częścią Wspólnoty EMMANUEL Polska.

Wolontariusz Fidesco nie jest misjonarzem, ma zupełnie inne zadania niż misjonarz. Wolontariusz jest kimś, kto daje coś z siebie dla dobra kogoś innego, drugiej osoby; oddaje swoje kompetencje w służbę lokalnych społeczności celem wsparcia projektów rozwojowych, starając się jednocześnie o rozwój wszystkich wymiarów osoby ludzkiej: fizyczny, kulturowy i duchowy.

W 2018 roku 201 wolontariuszy Fidesco przebywało na misjach w 25 krajach Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji. Ogółem w ciągu 40 lat działalności Fidesco wysłało ok. 1800 wolontariuszy, w tym 23 Polaków.

Wolontariusze Fidesco współpracują z lokalnymi partnerami Kościoła Katolickiego w ośrodkach zdrowia, szkołach, rolnictwie, sierocińcach, obozach dla uchodźców, ośrodkach dla dzieci ulicy, itp.

Na prośbę lokalnych partnerów, Fidesco zarządza także trzema projektami rozwojowymi, które szczególnie w tym roku będą przez nas wspierane. Są to.:

  • prowadzenie domu dla dzieci ulicy w stolicy Rwandy Kigali (CECYDAR – The Cyprien and Daphrose Rugamba Centre).,

  • Przychodnia zdrowia w Matoto, dzielnicy biedy Konakry - stolicy Gwinei

  • szkoła zawodowa w Port-au-Prince na Haiti, wpajająca młodym ludziom wiedzę i know-how tak potrzebne do odbudowy kraju po trzęsieniu ziemi w 2010 i 2021 roku

 

 

Wsparcie może być kierowane bezpośrednio na konto Fidesco, ale również w tym szczególnym czasie zachęcamy do pobrania pudełek /skarbonek Fidesco i przez cały Adwent odkładania do nich drobnych kwot wygospodarowanych w ramach małych wyrzeczeń.

Pudełka z zebranymi pieniędzmi będą zbierane w Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)