KOMUNIKAT_W_ZWI%C3%84%C2%84ZKU_Z_KORONAW
WDPD2021_plakat_420x594_Caritas JPG_FB.jpg
strona 3.webp
strona2.jpg
strona1.jpg

Ewangelia - Niedziela 
5 grudnia 2021 r.
II Niedziela Adwentu

 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

(Łk 3,1-6)

fidesco.png

Jak co roku za tydzień (28.11) rozpoczyna się coroczna adwentowa akcja charytatywna – pudełko FIDESCO. Przed kościołem będą rozdawane tekturowe pudełka, do których w czasie adwentu można składać jałmużnę i przynieść ją do kościoła 6 stycznia. FIDESCO to pozarządowa organizacja finansująca pobyt świeckich wolontariuszy na misjach w najuboższych krajach świata. Prosimy o modlitwę i ofiarę w intencji wolontariuszy misyjnych. Za wszelką pomoc gorąco dziękujemy. Jak co roku za tydzień (28.11) rozpoczyna się coroczna adwentowa akcja charytatywna – pudełko FIDESCO. Przed kościołem będą rozdawane tekturowe pudełka, do których w czasie adwentu można składać jałmużnę i przynieść ją do kościoła 6 stycznia. FIDESCO to pozarządowa organizacja finansująca pobyt świeckich wolontariuszy na misjach w najuboższych krajach świata. Prosimy o modlitwę i ofiarę w intencji wolontariuszy misyjnych. Za wszelką pomoc gorąco dziękujemy.

PLAN LITURGII W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA 

kościół górny:

7:30, 9:00, 10:30 ,12:00,13:15, 18:00,

kościół dolny

10:30 i 12:00

 

Spowiedź na początku każdej Mszy św. oraz poza mszami

 

od 7:30 do 8:00 i od 17:30 do 18:00 w dni powszednie.

​W dni  powszednie

Msze święte tylko  w kościele górnym: 

6:30, 7:00, 8:00,18:00

(w czasie wakacji o 19:00)

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

CO TYDZIEŃ

WE  WTORKI

ADORACJA 17:00- 18:00  oraz 19:00-20:00 

W NIEDZIELE

Różaniec za Ojczyznę o 17:15